Zavarovalnica Triglav URSZR Fakulteta za zdravstvo Jesenice

PROJEKT "RHS" - reševalni helikopter Slovenije

Projekt "R-HELI" - LETA 1998

Leta 1998 je projekt za izvajanje HNMP (ki bi delovala kot zasebna fundacija) v Republiki Sloveniji pripravil mag.  Viktor  Žakelj, dipl. oec., nekdanji podpredsednik vlade v  Republiki  Sloveniji. Ustanovil je družbo R. Heli d. o. o. skupaj s  tujimi  partnerji,  italijansko družbo "Heli Friulia", ki opravlja  službo HNMP v  Furlaniji- Julijski krajini. Pripravljen je bil  kompleten projekt, ki  je vseboval  vse, kar sta v projektu  "Reševalni helikopter  Slovenije" predvidela dr.  Iztok Tomazin in  g. Vasja Žemva. Nova  služba bi imela celo  najmodernejši reševalni  helikopter EC-135, ki je še danes eden  najbolj uporabljanih  helikopterjev v službah HNMP v svetu! Predvidene so bile tri  baze, pilotirali bi piloti SV in LEP MNZ in tako naprej, vse po  projektu RHS.

  Avgusta 1998 je bila   predstavitev projekta na   Triglavskem domu na   Kredarici in tedaj je bil   slovenski javnosti prvič   prestavljen tudi reševalni   helikopter EC-135. Dne 17.   01. 2000 je družba R-Heli d.   o. o. poslala pristojnim   institucijam v državi   kompletno ponudbo za   začetek projekta.

Direktor podjetja R-Heli d. o. o. mag. Viktor Žakelj (nekdanji podpredsednik vlade RS v vladi g.   Lojzeta Peterleta) je pristojnim državnim institucijam in odgovornim državnim

   

institucijam in odgovornim   državnim organom dvakrat (?!), to je leta 1998 in leta 2000, poslal   popolno ponudbo za poskusno   izvajanje primarne HNMP v Sloveniji.   Na žalost so odgovorne institucije   (kot vedno že vsa pretekla leta)   zavrnile ponudbo, še več, celo   odgovorile niso nanjo! Čeprav je bil   takoj na razpolago najnovejši   helikopter EC- 135!

 


     Na vrh

 

    EKIPA PROJEKTA
    - Fakulteta za zdravstvo Jesenice-FZJ
    - Vodja projekta na FZJ
      mag. zdr. nege Sedina Kalender-Smailović
      predavateljica

   ŠTUDENTKE - MODERATORKE FZJ
   - Maja Debelak, Karmen Kutin, Adila Mahalbašić
     Zala Marn, Anja Stenovec, Marjana Šolar
     Megi Trojer in Tina Turkanovič-koordinatorka

     GRZS
     - Vasja Žemva,     vodja projekta
     - Marko Jeretina, voznik-sodelavec ekipe

     URSZR
     - Organizacija prevozov