Zavarovalnica Triglav URSZR Fakulteta za zdravstvo Jesenice

PROJEKT "RHS" - reševalni helikopter Slovenije

Leta 2001 je bila s strani pristojnih državnih institucij zavrnjena še ena ponudba v okviru projekta RHS. Ta bi Sloveniji spet lahko zagotovila kompletno opremljen reševalni helikopter in organizirano službo HNMP!

G. Vasja Žemva je že od leta 1983 imel zelo dobre stike z avstrijsko službo HNMP ŐAMTC Cristophorus Flugrettung. Avstrijska vlada se je namreč leta 1982 odločila, da ukine vse baze reševalnih helikopterjev (vojske, policije in žandarmerije) v Avstriji in prenese organizacijo helikopterskega reševanja na avtomobilski klub ŐAMTC. Ta je nato počasi obnavljal floto reševalnih helikopterjev, se odločil za model EC-135 in danes imajo 28 helikopterjev tipa EC-135, šest jih stalno leti (od poletja 2006 naprej) v novoustanovljeni madžarski službi HNMP na Madžarskem. Madžari so napravili zelo pametno potezo. Helikopterje so vzeli pri ŐAMTC Christophorus Flugrettung na leasing in avstrijski jih tudi vzdržujejo, poleg tega so Madžarom dali celoten "know-how" službe HNMP (brezplačno).

G. Žemva je z Avstrijci sodeloval že od leta 1977 naprej, ko je v Innsbrucku deloval prvi reševalni helikopter Christophorus I (Tipa LAMA), last letalske družbe Tyrolean Air. Zdravnika tega helikopterja pa sta bila znana reševalca prof. dr. Gerhard Flora in dr. Walther Phelps, pionirja helikopterskega reševanja v Avstriji.
Tako je v letu 1999 predsednik uprave letalske reševalne službe ŐAMTC-Christophorus Flugrettung, žal že pokojni, g. Kurt-Noe Nordberg (vrstnik pisca in njegova generacija v reševalni službi) v pogovoru z g. Žemvo izrazil pripravljenost, da ŐAMTC pomaga dr. Tomazinu in g. Žemvi realizirati projekt RHS. Zato sta dr. Tomazin in g. Žemva konec leta 1999 predlagala družbi AMZS d. d., da bi HNMP po vzoru Avstrije tudi pri nas organizirali pod okriljem AMZS! In sicer tako, da bi AMZS d. d. ustanovila humanitarno fundacijo "Reševalni helikopter AMZS d. d." Fundacija bi nato vzpostavila in operativno izvajala HNMP v Republiki Sloveniji. Koncept bi bil isti kot v projektu RHS-Reševalni helikopter Slovenije, to je:
Financiranje iz sredstev zdravstvenih zavarovalnic, podpornega članstva in donacij, tri baze reševalnih helikopterjev v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica ali Izola), helikopterje bi pilotirali piloti LEP ali SV, vse skupaj pa bi potekalo pod okriljem ministrstva za zdravje.

Tedanji predsednik uprave AMZS d. d. dipl. ing. Marko Vihar in vodja dispečerskega centra AMZS, dipl. org. Gorazd Kaučič, sta načrte takoj podprla. AMZS d. d. bi finančno podprla tudi nakup reševalnega helikopterja in predsednik uprave je že navezal stike z velikimi gospodarskimi subjekti, bankami in zavarovalnicami v Sloveniji, ki bi bile projekt pripravljene finančno podpreti z donacijami.

Izdelan je bil tudi ustanovni pravni akt fundacije, ki ga je izdelal notar g. Stane Krainer po osnutku g. Žemve, v AMZS d. d. pa so ga priredili svoji specifičnosti. V začetku leta 2000 so na povabilo predsednika  Christophorus Flugrettung, g. Nordberga in poslovodje g. Eggerja  odšli na  obisk in razgovore v Wiener Neustadt (kjer je baza  reševalnega  helikopterja Christophorus 3, tam pa je stacioniran tudi  novi EC-135  posebno opremljen samo za intenzivne sekundarne  prevoze, g. Kaučič in g. Andrej Jamnik (AMZS d. d.), g. Vasja Žemva. Avstrijskim kolegom je  bil predstavljen projekt in obljubili so vso možno pomoč. Ker še nismo  imeli opremljenega reševalnega helikopterja je g. Nordberg obljubil  pomoč tudi pri reševanju tega problema. Povedal je, da nameravajo leta  2001 zamenjati helikopter Christophorus 3, tipa Ecureil AS-355 F2 z registracijo OE-FXH z dvema turbinama, za novejši EC-135.

Povedal je, da bi dvomotorni AS-355 F2 po generalnem popravilu lahko   letel vsaj še deset let in ker ima dve turbini, izpolnjuje tudi nove   predpise in zahteve JAR OPS-3, z   njim pa se lahko rešuje tako na   gorah kot na cestah. Naša stran je   povedala, da na žalost nimamo   denarja za nakup, kaj šele za generalno popravilo! Nato pa je s strani ŐAMTC prišel predlog o kakršnem smo spet lahko samo "sanjali"! ŐAMTC bo za nas generalno obnovila helikopter. Obnova bo sicer draga, toda želijo nam pomagati. Zato nam bodo obnovljeni helikopter prodali na petnajstletni kredit brez obresti. Ta kredit bodo čez leto ali dve s pomočjo programa EU spremenili v sponzorstvo in nam helikopter poklonili!

Ker je bila ponudba enkratna, saj je bil glavni problem v Sloveniji ta, da nismo imeli primerno opremljenega reševalnega helikopterja, se je z veliko vnemo začelo delati na realizaciji projekta. AMZS d. d. je zbrala veliko gospodarskih družb, bank in zavarovalnic, ki bi z enkratnim vložkom postale ustanovne članice fundacije in tako omogočile nakup helikopterja in ustanovitev HNMP. S strani dr. Tomazina in g. Žemve so bili pripravljeni ustrezni projekti. Tudi za nov sistem zvez in obveščanja, ki bi zagotovil, čim krajši odzivni čas helikopterja je Marko Jeretina, tedaj zaposlen v Centru za obveščanje v Kranju, pripravil ustrezen načrt. Ustanovni akt Fundacije AMZS d. d. je bil nato poslan na MNZ v registracijo.

MNZ je nato obvestil AMZS d. d., da formalno pravno ni  ovir  za ustanovitev fundacije, vloga pa je bila  posredovana še na  ministrstvo za zdravstvo, ki naj bi  dalo  svoj pristanek, ker je  bilo za to vsebinsko  pristojno.

 Avstrijci so med tem za skoraj pol milijon tedanjih DEM  obnovili helikopter in nas čakali. Helikopter je bil po  generalni obnovi praktično nov. Nato pa je z ministrstva za  zdravstvo prišlo obvestilo, da ustanovitev fundacije ni  potrebna, ker intenzivno tečejo priprave na začetek  poizkusnega projekta HNMP, ki se bo izvajal v  sodelovanju z  MORS-om in MNZ oziroma SV.
 To je bila po eni strani dobra novica (da se bo v Sloveniji  končno začel poizkusni projekt HNMP), po drugi pa slaba  (saj  smo končno imeli možnost) da dobimo kompletno  opremljen  helikopter, namenjen samo službi HNMP. V  Avstriji so nas  precej dolgo čakali, nato so nad nami  obupali - kot že mnoge  države do sedaj. Nam namenjeni  helikopter je nato nekaj  časa letel v ZDA (bil je dan v  najem) danes pa kot prvi  reševalni helikopter službe  Christophorus Flugrettung (leteti  je začel, kot Christoph  I v Innsbrucku leta 1983) uživa  "zasluženi pokoj" v  Tehničnem muzeju na Dunaju, kot  spomenik ustanovitvi  danes ene najmodernejših letalskih  reševalnih služb v  Evropi" - ŐAMTC Christophorus  Flugrettung.

 Dr. Iztok Tomazin in g. Vasja Žemva sta nato opustila  aktivnosti v zvezi s projektom RHS in se posvetila drugim  aktivnostim na področju helikopterskega reševanja; dr.  Tomazin reševanju na gorah, g. Žemva pa delu v EURAMI in  spremljanju razvoja helikopterskega reševanja v mednarodnem prostoru.

 


     Na vrh

 

    EKIPA PROJEKTA
    - Fakulteta za zdravstvo Jesenice-FZJ
    - Vodja projekta na FZJ
      mag. zdr. nege Sedina Kalender-Smailović
      predavateljica

   ŠTUDENTKE - MODERATORKE FZJ
   - Maja Debelak, Karmen Kutin, Adila Mahalbašić
     Zala Marn, Anja Stenovec, Marjana Šolar
     Megi Trojer in Tina Turkanovič-koordinatorka

     GRZS
     - Vasja Žemva,     vodja projekta
     - Marko Jeretina, voznik-sodelavec ekipe

     URSZR
     - Organizacija prevozov