Zavarovalnica Triglav URSZR Fakulteta za zdravstvo Jesenice

NAŠE DOSEDANJE DELO V LETIH 2012 - 2013


 
V PRVI FAZI PROJEKTA V OBDOBJU 2012 - 2013 SMO:

potem ko se je ekipa usposobila in smo imeli na razpolago vse potrebno gradivo, smo 17. 10. 2012 začeli delavnice v vrtcih in osnovnih šolah v Sloveniji.

V času do 15. oktobra 2013 (končana prva faza projekta), smo obiskali 21 osnovnih šol in vrtcev v Sloveniji in izvedli delavnice v 61. oddelkih. Skupno se jih je udeležilo 1347 otrok, od katerih je vsak prejel slikanico, trak z etuijem za izkaznico, izkaznico in diplomo vse z nazivom 'Znam pomagati'. Otroci drugih razredov pa še komplet prve pomoči za otroke.

Ekipa projekta je z voznikom URSZR (ki je vožnjo vedno začel v centru URZSR v Šiški ali na Igu) in sedanjim voznikom in spremljevalcem g. Markom Jeretino, do vključno 15. 10. 2013, ko smo projekt zaključili v osnovni šoli Antona Ukmarja v Kopru, prevozila 4290 km.

MODERATORKE (ŠUDENTKE FZJ), KI SO VODILE PRVE DELAVNICE V OKVIRU PROJEKTA
OTROCI SE UČIJO POMAGATI

Ko smo imeli pripravljeno vse gradivo za izvajanje projekta, je, bilo treba poiskati ljudi, ki bodo v praksi izvajali tečaje PP za otroke. Prvotna zamisel, da bi otroke na teh tečajih poučevali zdravniki in člani iz vrst GRZS, se je pokazala kot praktično neizvedljiva!
Že opravičilo odsotnosti na službenem mestu v času sodelovanja na reševalnih akcijah, predstavlja članom GRZS iz leta v leto hujši problem. Tečaji PP (prve pomoči) za otroke pa potekajo v delovnih dneh, v času šolskega pouka in dopoldne. Poleg tega so izkušnje iz ZRN (in prej ZDA, kjer so prvi pričeli s takimi projekti) pokazale, da so za to delo najprimernejše mlajše osebe ženskega spola, z izobrazbo medicinske smeri in (če je možno) z izkušnjami pri delu z otroki. Ta (zelo velik) problem nam je pomagala rešiti Fakulteta za zdravstvo Jesenice z gospo dekanjo izr. prof. dr. Brigito Skela Savič na čelu. V šoli je bil interno objavljen razpis za prostovoljno sodelovanje študentk III. letnika v projektu, in sicer v okviru obvezne klinične prakse. Izmed velikega števila prijavljenih študentk sta mentorici, gospa Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred. in njena kolegica, gospa Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, pred., - izbrali sedem študentk "moderatork" in sicer:

Maruša Arnež - absolventka Fakultete za zdravstvo Jesenice - vodja in koordinatorka ekipe moderatork
   

Meri Delič - absolventka Fakultete za zdravstvo Jesenice
   
   
Andreja Habat - absolventka Fakultete za zdravstvo Jesenice
   
 
Aida Kaltak - absolventka Fakultete za zdravstvo Jesenice
   
    
Neža Justin - absolventka Fakultete za zdravstvo, Jesenice
 
   
    
Petra Hribar - absolventka Fakultete za zdravstvo, Jesenice
   

Monika Žemlja - absolventka Fakultete za zdravstvo, Jesenice

Mirno lahko rečemo, da sta izbrali najboljše! Čeprav smo na začetku imeli na razpolago samo opis in nekaj slik tečajev (delavnic) pri nemškem RDF-u, se je pokazalo, da so naše moderatorke vrhunsko pripravile vsebino tečajev in opravile pionirsko delo na tem projektu v Sloveniji. Tako v pedagoškem kot v strokovnem smislu. Njihovo delo pri izvedbi delavnic (tečajev) je dobivalo same pohvale! Tako s strani medijev kot s strani učiteljev in vzgojiteljev v vrtcih in šolah, predvsem pa so navdušeni otroci!

Junija 2013 je predsednik GRZS, g. Igor Potočnik, podelil, študentkam priznanja GRZS za izredno uspešno prostovoljno delo v projektu 'Otroci se učijo pomagati'.


Na sliki, z leve proti desni:
gospa Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, pred., - mentorica skupine;
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZZJ;
Sedina Kalender- Smajlović, mag. zdr. neg., pred. - mentorica skupine, vodja projekta 'Otroci se učijo pomagati' na FZZJ;
študentke-moderatorke:
Aida Kaltak, Meri Delič, Maruša Arnež, Monika Žemlja in Neža Justin, (manjkata Andreja Habat in Petra Hribar);
Vasja Žemva, vodja projekta 'Otroci se učijo pomagati';
Igor Potočnik, predsednik GRZS - Gorske reševalne zveze Slovenije.

• Študentki Petra Hribar in Monika Žemlja sta delo, kot moderatorki v projektu 'Otroci se učijo pomagati',
   končali z 31. marcem 2013. Tedaj sta se začeli s skupino študentov pripravljati na odhod na humanitarno delo v Zambiji.

Neža Justin je sodelovala do 31. marca 2013.

• Maruša Arnež, Meri Delič, Andreja Hribar in Aida Kaltak, pa so v projektu sodelovale do konca te faze projekta,
   to je do 31. oktobra 2013. 

       Na vrh


    EKIPA PROJEKTA
    - Fakulteta za zdravstvo Jesenice-FZJ
    - Vodja projekta na FZJ
      mag. zdr. nege Sedina Kalender-Smailović
      predavateljica

   ŠTUDENTKE - MODERATORKE FZJ
   - Maja Debelak, Karmen Kutin, Adila Mahalbašić
     Zala Marn, Anja Stenovec, Marjana Šolar
     Megi Trojer in Tina Turkanovič-koordinatorka

     GRZS
     - Vasja Žemva,     vodja projekta
     - Marko Jeretina, voznik-sodelavec ekipe

     URSZR
     - Organizacija prevozov