Zavarovalnica Triglav URSZR Fakulteta za zdravstvo Jesenice

ZAKLJUČNO POROČILO ZA PROJEKT

ZA OBDOBJE 2012 - 2013 in 2015 - 2016


Projekt "OTROCI SE UČIJO POMAGATI", ki ga je v Sloveniji v obdobju 2015-2016 omogočila Zavarovalnica TRIGLAV d. d., izvajali pa GRZS (Gorska reševalna zveza Slovenije) v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvo Jesenice in Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR), je bil namenjen učencem 1. in 2. razredov osnovnih šol in predšolskim otrokom (najstarejše skupine v vrtcu). Projekt je bil Izdelan na osnovi vsakodnevnih izkušenj urgentnih zdravnikov DRF (Deutsche Rettungsflugwacht), največje nemške službe HNMP (helikopterske nujne medicinske pomoči). Otroke uči kako preprečevati nesreče in kako je treba pravilno ukrepati in pomagati v primeru nesreč in izrednih dogodkov, če do teh vseeno pride oziroma se zgodijo. Cilj projekta je, da mora prva pomoč postati otrokom nekaj razumljivega in vsakdanjega.

Spoštovane sodelavke in sodelavci  sponzorja (Triglava d. d.), spoštovane sodelavke in sodelavci projekta.

Pripravil sem neke vrste zaključno poročilo o projektu za leti 2015-2016 in za celotno obdobje 2012-2016. Številke so spoštovanja vredne in kažejo da smo opravili res veliko delo. Tisoče otrok smo naučili ukrepanja ob nesrečah in osnov prve pomoči! Potem ko je ekipa projekta (študentke-moderatorke, vodja ekipe in voznik) v prvi fazi projekta /v obdobju od oktobra 2012 pa do oktobra 2013/ že obiskala 21 osnovnih šol in vrtcev v Sloveniji in tiskovno konferenco GRZS 2012, s kombijem URSZR prevozila 4290 kilometrov. 1347 otrok iz 61 oddelkov šol in vrtcev pa je že uspešno opravilo tečaj (delavnico) prve pomoči za otroke;

smo v maju 2015 pričeli z novo fazo projekta. Projekt je v tem obdobju sponzorirala Zavarovalnica Triglav d. d. V času od maja 2015 do junija 2016 pa smo obiskali:
 • 15 osnovnih šol,
 • 11 podružničnih šol,
 • pediatrični oddelek SB Jesenice,
 • skupno 84 razredov učencev,
 • kar pomeni 86 delavnic (84 delavnic v razredih + tiskovna konferenca + SB Jesenice),
 • katerih 1941 učencev oziroma otrok se je udeležilo delavnic Otroci se učijo pomagati,
 • s kombijem URSZR pa je ekipa v tem času prevozila 7.056 km!
V okviru tega projekta smo junija 2015 imeli na letališču Jožeta Pučnika tiskovno konferenco. Ob tej priliki smo povabili tudi predstavnike medijev (TV, radio in tiskani mediji) in jim predstavili novo obdobje projekta Otroci se učijo pomagati. Zavarovalnica Triglav d. d. je ob tej priliki omogočila stotim otrokom prvih in drugih razredov iz OŠ Borovnica in Dramlje ogled LPE (letalske policijske enote) na letališču Jožeta Pučnika. Piloti LPE in pripadniki Gorske policijske enote so navdušenim otrokom in učiteljem predstavili helikopterje LPE (za nadzor meje, za reševanje v gorah in službo HNMP) in opremo za reševanje v gorah. Vsi otroci so v dar dobili slikanico Otroci se učijo pomagati in spoznavajo reševanje v gorah. Tako smo od septembra 2012 do junija 2016:
 • obiskali 47 osnovnih in podružničnih šol, vrtcev in  pediatrični oddelek SB Jesenice,
 • kar je skupno 145 razredov in oddelkov,
 • katerih 3288 učencev oziroma otrok se je do sedaj udeležilo 148 delavnic Otroci se učijo pomagati in prejelo slikanico Otroci se učijo pomagati, trak in diplomo Znam pomagati, učenci 2.razredov v prvi fazi projekta (2012 do 2013) pa še komplet prve pomoči za otroke Znam pomagati,
 • 16 študentk 2. in 3. letnika, oziroma absolventk Fakultete za zdravstvo Jesenice je   sodelovalo v projektu kot moderatorke delavnic,
 • Kot mentorici teh študentk-moderatork v projektu ves čas sodelujeta tudi 2 predavateljici Fakultete za zdravstvo Jesenice,
 • Število kilometrov ki smo jih skupaj prevozili s kombijem URSZR presega številko 11.000 km!
Veliko šol nas kliče, da bi prišli še k njim? Morda, drugo leto? Sedaj si bomo najprej vzeli nekaj časa za počitek. Projekt je bil res odličen, izvajali smo ga enako odlično (po mojem prepričanju bolje!) kot v Švici in ZRN in škoda bi bilo da propade!

Zanimanje zanj so izrazili tudi nekateri potencialni sponzorji. Bomo razmislili in morda prihodnje leto pričeli še eno obdobje izvajanja projekta? Sponzorju in vsem sodelavkam, sodelavcem in študentkam iz FZJ Jesenice, URSZR in GRZS pa še enkrat najlepša hvala!

Projekt smo zaključili 14. 10. 2016 s podelitvijo priznanj na FZJ (Fakulteti za zdravstvo Jesenice), vsem sodelujočim v projektu.
Moderatorke, udeleženke delavnic
  
Moderatorke FZJ, predstavnici FZJ (Fakulteta za zdravstvo Jesenice) in predsednik GRZS (Gorske reševalne zveze Slovenije)
   
Predstavnici FZJ, moderatorke FZJ in vodja projekta "Otroci se učijo pomagati"
   
Priznanja je podelil predsednik GRZS

Prijetno vzdušje med podelitvijo priznanj

Med nagovorom predsednika GRZS in predvajanjem posnetka z delavnic

Moderatorke s prejetimi priznanji za opravljeno strokovno delo v delavnicah

Ogled filmskega posnetka z delavnic

Vse prispele risbice na nagradni razpis je bilo treba pregledati in določiti nagrajene

Prispelo je veliko število risbic,

zato izbira ni bila enostavna,

kajti vse so bile lepe in vse so imele temo na nagradno tekmovanje. Žal so nagrade v omejenem številu, čeprav bi nagrado zaslužile vse risbice.

         Vasja Žemva
         - vodja projekta, Otroci se učijo pomagati pri GRZS.


       Na vrh


    EKIPA PROJEKTA
    - Fakulteta za zdravstvo Jesenice-FZJ
    - Vodja projekta na FZJ
      mag. zdr. nege Sedina Kalender-Smailović
      predavateljica

   ŠTUDENTKE - MODERATORKE FZJ
   - Maja Debelak, Karmen Kutin, Adila Mahalbašić
     Zala Marn, Anja Stenovec, Marjana Šolar
     Megi Trojer in Tina Turkanovič-koordinatorka

     GRZS
     - Vasja Žemva,     vodja projekta
     - Marko Jeretina, voznik-sodelavec ekipe

     URSZR
     - Organizacija prevozov