Zavarovalnica Triglav Fakulteta za zdravstvo Jesenice URSZR

SLIKOVNO GRADIVO O IZVAJANJU DELAVNIC V ŠOLAH IN VRTCIH, KI SMO JIH OBISKALI V                    OBDOBJU 2015 - 2016!

V okviru projekta »Otroci se učijo pomagati«, v letih 2015 - 2016, smo posneli in zbirali tudi slikovno gradivo, o poteku in vsebini delavnic. Vse namenjeno izključno za boljši vizualni prikaz samih delavnic in sedanje (druge) ekipe.
Vse slike so posnete z dovoljenjem odgovornih oseb v ustanovah, kjer so delavnice potekale. Vsaka nadaljnja uporaba ali razmnoževanje slikovnega gradiva je možna le z dovoljenjem avtorja projekta.

Nekaj slikovnih utrinkov z delavnic po Sloveniji v obdobju 2015-2016:

 

OŠ Matije Valjavca, Preddvor
     

OŠ Milojke Štrukelj, PE Ledine,
Nova Gorica

OŠ Livade, Izola
     
   
  
   

Tiskovna konferenca in obisk LPE Brnik

OŠ Podlehnik

OŠ Limbuš, pri Mariboru
    

OŠ Center, Novo mesto

OŠ Center, Poružnična OŠ Mali Slatnik

Dvojezična OŠ I Lendava
    

Dvojezična OŠ I Lendava, PŠ Gaberje

JV izobraževalni zavod II Rog. Slatina

JV IZ II Rog. Slatina, PŠ Kostrivnica
   

OŠ Jurija Dalmatina, Krško

Splošna bolnica Jesenice, Pediatrični oddelek

OŠ Toneta Čufarja, Jesenice
     

OŠ Staneta Žagarja, Kranj

      Na vrh
 

    EKIPA PROJEKTA
    - Fakulteta za zdravstvo Jesenice-FZJ
    - Vodja projekta na FZJ
      mag. zdr. nege Sedina Kalender-Smailović
      predavateljica

   ŠTUDENTKE - MODERATORKE FZJ
   - Maja Debelak, Karmen Kutin, Adila Mahalbašić
     Zala Marn, Anja Stenovec, Marjana Šolar
     Megi Trojer in Tina Turkanovič-koordinatorka

     GRZS
     - Vasja Žemva,     vodja projekta
     - Marko Jeretina, voznik-sodelavec ekipe

     URSZR
     - Organizacija prevozov